02/7/2019 48

Understanding the 5 Subdoshas of Pitta

According to Ayurveda, the body is governed by three different elemental characteristics, or doshas: Vata (associated with wind and air characteristics of the body), Pitta (associated with fire and water characteristics of the body), and Kapha (associated with earth and water characteristics of the body). Every one of us contains a unique combination of these three doshas, which influence everything from the shape of our bodies to our digestion, sleep patterns, skin tone, emotions, and intellect. Within each dosha are five distinct subdoshas that govern specific parts of the body and their functioning. In this article, we’ll focus on the subdoshas of Pitta.

READ MORE
06/12/2016 48

आयुर्वेदिक वनस्पती व उपचार

१- पिपंळ - याला ' बोधीवृक्ष ' म्हणतात. गौतम बुध्दांना याच झाडाखाली आत्मज्ञान प्राप्त झाले होत. हवा शुध्दकरण्यासाठी हे एकच झाड एअरकुलर सिस्टीमच्या पाचपट अधिक काम करते. याच्या पानांत औषधी गुणधर्म असतात म्हणून आदिवासी भागात या पानांवर मुलांना जेऊ घातले जाते. पिपंळाची लाख (राख) खडीसाखरेबरोबर दिल्यास चांगली झोप लागते. २ - केवडा - ही वनस्पती समुद्र किनार्‍यावर मोठया प्रमाणात आढळते. ही वनस्पती थायरॉईडच्या दोषावर गुणकारी ठरते. ३ - हादगा - हादग्याला आपण ' अगस्ती ' म्हणूनही ओळखतो. याच्या फुलांची भजी छान लागतात. या फुलात अनेक जीवनसत्वांचा खजिना आहे. हा वृक्ष मध्यम आकाराचा आहे. ४ - बोर - बोराच्या बियांचे चुर्ण चेहर्‍यांवर लावल्यास पुटकुळया जातात. मध्यम आकाराचा हा काटेरी वृक्ष डोळे जळणे , तापावरील दाह यासाठी उपयुक्त ठरतो.

READ MORE

FREE APPOINTMENT BOOKING

Book your Online Appointment for Consulting.

book your appointment
wholesale air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap nike shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap jordan shoes|wholesale jordans|cheap jordan shoes|cheap dunk shoes|cheap jordans|wholesale jewelry china|cheap nike shoes|wholesale jordanscheap wholesale jordans|wholesale jerseys|cheap wholesale nike